Materiały dla uzależnionych

Materiały dla uzależnionych

Polskie 12 Krokowe grupy wsparcia w UK oferujące bezpłatną pomoc

osobom dotkniętym uzależnieniami oraz ich bliskim

AA – Anonimowi Alkoholicy 02074038520

Al-anon – bliscy osób uzależnionych (współuzależnienie) 07547309958

DDA/DDD – Dorosłe Dzieci Alkoholików/Dysfunkcji 07976835871

AN – Anonimowi Narkomani 07510354154

AZ- Anonimowi Hazardziści 07749936088

SLAA – Uzależnieni od seksu – kontakt@slaa.pl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s