Materiały dla uzależnionych

Polskie 12 Krokowe grupy wsparcia w UK oferujące bezpłatną pomoc

osobom dotkniętym uzależnieniami oraz ich bliskim

AA – Anonimowi Alkoholicy 02074038520

Al-anon – bliscy osób uzależnionych (współuzależnienie) 07547309958

DDA/DDD – Dorosłe Dzieci Alkoholików/Dysfunkcji 07976835871

AN – Anonimowi Narkomani 07510354154

AZ- Anonimowi Hazardziści 07749936088

SLAA – Uzależnieni od seksu – kontakt@slaa.pl