‘Wielość’ w nas…

'Wielość' w nas... Multi-identity personality? To słowo przychodzi mi na myśl. Wielu ludzi wchodzi w terapię,  aby nauczyć się radzenia z 'wielością' w nas. Każdy godzi wiele tożsamości: bycie ojcem/matką, dzieckiem swoich rodziców, profesjonalistą w swoim zawodzie; czy wybor tożsamości religijnej lub odrzucenie jej. Wybór życia w kulturze innej niż ta, w której spędziliśmy dzieciństwo … Continue reading ‘Wielość’ w nas…