‘Wielość’ w nas…

‘Wielość’ w nas…
Multi-identity personality? To słowo przychodzi mi na myśl. Wielu ludzi wchodzi w terapię,  aby nauczyć się radzenia z ‘wielością’ w nas. Każdy godzi wiele tożsamości: bycie ojcem/matką, dzieckiem swoich rodziców, profesjonalistą w swoim zawodzie; czy wybor tożsamości religijnej lub odrzucenie jej.
Wybór życia w kulturze innej niż ta, w której spędziliśmy dzieciństwo czy lata młodzieńcze dodaje kolejną bardzo ważna tożsamość do tej wielości, ktorą już w sobie nosimy. To może powodować konflikty oraz próby odrzucenia jednej z tożsamości.
Psychoterapia uczy podchodzenia do wielości w nas w sposób twórczy, powodując, ze stajemy się bardziej sobą, bez nadmiernych starań, aby wtopić się w środowisko, bez nadmiernych starań zmniejszania inności w nas.
Ze zrozumieniem i empatią traktujemy innych; pozwalając sobie na bycie po prostu sobą z naszą wielością.


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s